Giỏ hàng

NHÀ TANG LỄ CHÙA TRƯỜNG THẠNH QUẬN 1.

NHÀ TANG LỄ CHÙA TRƯỜNG THẠNH QUẬN 1.

Nhà Tang Lễ Chùa Trường Thạnh nằm trong Chùa Trường Thạnh tại số 97 Yessin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. Nơi đây có ưu điểm nằm trong trung tâm thành phố Quận 1. Thuận Tiện cho việc đi lại. Nơi đây chứa tối đa được 2 tang lễ. Khi gia đình muốn quàng nơi đây phải đăng kí trước, ( việc này có thể nhờ Tâm đăng kí giúp gia đình). 

Yêu cầu: Phải liệm trước rồi mới di chuyển về Chùa Trường Thạnh để quàng.

Đánh giá: 6/10.

Chi Phí Quàng: Gia đình sau khi quàng nơi đây sẽ cúng dường cho Chùa Trường Thạnh 2.000.000 vnd/1 ngày.

Đây là tang lễ Trại Hòm Martino chuẩn bị và phục vụ.

VIDEO TANG LỄ PHỤC VỤ TẠI CHÙA TRƯỜNG THẠNH, QUẬN 1.

5 LÝ DO GIA ĐÌNH NÊN CHỌN TRẠI HÒM MARTINO

NHẬN XÉT, VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THU NHẬP LỚN NHẤT CỦA TRẠI HÒM MARTINO

Facebook Youtube Top