CHỚ XEM THƯỜNG CHUYỆN HỘ NIỆM

Có nhiều người tu suốt cả một cuộc đời, đến sau cùng chưa chắc đã hưởng được cái phước phần ra đi mà thân tướng mềm mại, tươi hồng, toàn thân thì lạnh toát, tay chân thì mềm mại mà đỉnh đầu thì ấm. Nói thực với quý vị: Không dễ gì đâu! Ấy thế mà có nhiều người không tin, cứ lo tìm những phương pháp gì thiệt là hay(?), còn con đường mà đức A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh về Tây Phương nằm sát bên mình mà không chịu chộp lấy, để sau cùng lại bám lấy...

TRẠI HÒM MARTINO | TANG LỄ ÔNG TRUNG PHÁT | TANG LỄ PHẬT GIÁO

TRẠI HÒM MARTINO LÀ DỊCH VỤ LỄ TANG CHUYÊN NGHIỆP TẠI HCM.Gia đình Cô Thuận muốn có một lễ tang trang nghiêm, lịch sự, không rườm rà, sạch sẽ, khuôn phép. Hãy cùng Tâm tham khảo về lễ tang của Ông TRUNG PHÁT được cử hành tại tư gia.Sau khi ông mất gia đình cô Thuận liên lạc với Cơ Sở Mai Táng Martino, và Tâm là người đảm nhiệm cho Tang Lễ này.Việc mời Ban Hộ Niệm là điều đầu tiên phải làm, và nếu như gia đình vẫn chưa quen hay ở Chùa địa phương chưa có thì...