Đài Loan Trắng Cối Cao 1m1. ( 1 nắp - 2 nắp)

0₫

Mẫu Đài loan Cối Trắng.

Trang trí theo: Công Giáo - Phật Giáo.

Có kiếng có thể nhìn thấy mặt người thân được. ( không bao gồm ướp đá)

Dịch vụ trọn gói A -> Z.

. 1 Cổ Quan Tài.

. Nhân công Tẩn Liệm & Di Quan.

. 1 Xe Tang - 1 Xe Buýt.

. 1 xuất Nhạc Tây.

. Hoa Tươi cơ bản.

. Lò Thiêu.

. Rạp Che, bàn ghế.

. Quần Áo Tang