Tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ khỏi bệnh | Tâm An Lạc

HOtline

0944448822
Danh mục sản phẩm
16/07/2023 - 9:41 AMAdmin 1022 Lượt xem

Tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh, khỏe mạnh

Tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ khỏi bệnh, khỏe mạnh như thế nào? Với đông đảo Phật tử trước giờ, đặc biệt với Phật tử theo Đại thừa, mỗi khi cầu nguyện cho sức khoẻ, người ta luôn nghĩ đến đọc Kinh Dược Sư, hoặc mở rộng ra thêm chút nữa, là đọc Nghi thức Cầu an, trong đó lảy phẩm Phổ Môn – phẩm thứ 25 trong bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra đọc, nên còn thường được gọi là Kinh Phổ Môn.

Hai bộ kinh này hướng đến hai vị Phật và Bồ tát lớn chăm lo cho sức khoẻ, tính mạng và sự bình an của con người trên nhân gian, là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, và Ngài Quan Thế Âm Bồ tát.

Ngày Cha tụi mình kéo dài những ngày cạn kiệt năng lượng trên giường bệnh, bên cạnh lời khuyên trì Kinh Địa Tạng, chúng mình còn được một vị sư cô soạn cho một lời sám hối thay cha tụi mình. Ở đây tụi mình xin chép lại nguyên văn, để quý bạn nào có nhu cầu có thể mang về đọc cho cha mẹ mình nhen:

tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh

Lời sám hối thay cho cha mẹ

Kính bạch Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền thánh tăng, Chư Tiên Thiên, Chư Thiên Long Bát Bộ, Chư Thiên Binh Thiên Tướng, chư vị Oan gia trái chủ của Phật Tử (Ông/Bà)__________, sinh năm___________, pháp danh (nếu có).

Con tên là___________, tuổi______, pháp danh (nếu có), đại diện cho cha/mẹ con tên______, kính bạch chư vị oan gia trái chủ. Trước đây cha/mẹ con có lỗi với chư vị, con nguyện vì cha/mẹ con thành tâm sám hối với chư vị, nguyện chư vị tha thứ cho cha/mẹ con. Con nguyện đem công đức tu tập của mình hồi hướng cho chư vị được vãng sanh cực lạc.

Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Thương ba mẹ nơi thân bệnh tật, ba mẹ lại chưa có duyên gặp Phật pháp, là người con Phật, là con của ba mẹ nhìn thấy biết bệnh tật nơi thân tâm đều do nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp đến đời hiện tại mà sinh ra ( nghiệp từ thân, khẩu, ý! Do 3 độc tham, sân, si mà thành), sống trong thế giới Ta Bà này, không một ai tránh khỏi.

Nhờ công đức này mà giải trừ những oán nghiệp giữa con cái với cha mẹ đang khắc khẩu, các sân hận. Hoặc cha mẹ đang bệnh nặng. Hiếu đạo của người làm con sẽ soi thấu đến trời xanh. Tuỳ thành tâm phải siêng năng tụng kinh địa tạng, phóng sanh, bố thí. Đoạn tuyệt khẩu nghiệp thì vận mệnh của bạn sẽ thay đổi những nghiệp xấu.

Khi bạn đọc kinh hay chép kinh chư Bồ Tát và quỷ thần đều rõ biết. Nếu bạn đọc tụng bằng tâm thiện lương trong sáng, ít tạp niệm, ắt nơi bạn tụng sẽ chiêu cảm rất nhiều Thiên long hộ pháp hộ trì, chúng quỷ thần cũng tới quỳ nghe kinh để được giải thoát. Vậy nên có bàn thờ hay không có bàn thờ không quan trọng, tâm người trì kinh mới quan trọng. Tụng kinh hay chép kinh công đức không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên nếu chép kinh thì cần phải hết sức lưu tâm, tránh lỗi khinh nhờn.

Người thời nay chép kinh chẳng biết lỗi này nên công đức lớn mà phạm tội khinh nhờn cũng không kém cạnh. Nếu bạn khởi tâm chép kinh, nhất định phải đọc bài này trước khi cầm bút. Khinh nhờn ví dụ như: Răng miệng, tay chân không sạch sẽ vừa ở trong nhà vệ sinh đi ra, người hôi hám, mới làm chuyện dâm dục, ăn mặc lôi thôi hoặc uống rượu xong mà đọc tụng kinh v…v… đó chỉ là một lưu ý đại khái nhắc nhở, mong quý vị lưu tâm nhé.

Đức Phật nói: “Còn như thỉnh thầy uống rượu ăn thịt chẳng đặng trong sạch, tụng kinh lấy bạc tiền. Thiên thần chẳng giáng lâm, Phật thánh không đến trợ, lại vong linh ấy càng thêm tội lỗi. Bằng như có con hiếu thuận chân chánh, cha mẹ chết rồi, trong mỗi tuần bảy ngày làm chay bảy thất, hoặc trong ba năm cả nhà ăn chay giữ giới, xuất tiền của trong sạch, cầu thỉnh thầy tu hành đức hạnh, trai giới tinh nghiêm, tụng kinh đại thừa, hoặc làm chay thủy lục thiết lập nghiêm trang, thắp hương rãi hoa y theo pháp cúng dường, có lòng thành kính thay thế cho vong hồn khỏi tội đặng phước.

Nếu cầu siêu bố thí bạc tiền như vậy, vong linh mới đặng sanh lên cõi trời, người sống cũng đặng phước, kẻ còn người mất đều an vui, người vui mừng thần thánh cũng vui mừng, như vậy mới thật là con cháu hiếu thuận.”

Tham khảo thêm: Lợi lạc khi niệm thần chú Om mani Padme hum

tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh

Tụng kinh cần an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh như thế nào là đúng?

+ Trước khi chúng ta bắt vào đọc mỗi thời Kinh Địa Tạng, nhớ đọc lời khấn nguyện này trước. Sau đó thì bắt vào đọc từ đầu cuốn Kinh Địa Tạng, bắt đầu từ phần Khai kinh, dẫn vào nội dung chính gồm 13 phẩm, chia làm 3 quyển: Quyển Thượng, Quyển Trung, Quyển Hạ, và phần Kết kinh: Hồi hướng, Phục nguyện, Tam quy…

Lý tưởng nhất là bạn cố gắng đọc hết toàn bộ cuốn Kinh này trong vòng một ngày, thì bạn chỉ cần đọc suốt từ đầu đến cuối quyển kinh. Nhưng nếu bạn không có thời gian để đọc trọn cuốn (là coi như 01 biến) trong một ngày, thì chủ động chia 13 phẩm trong phần nội dung chính ra làm bao nhiêu phần tuỳ khả năng thực tế cho phép. Chỉ là, nếu để nó qua ngày khác mới đọc tiếp, thì bạn nên chịu khó đọc Khai kinh lại từ đầu, xong rồi vào 1-2-3 phẩm nào bạn chia đọc được, xong rồi hết phần đọc chính, thì qua Kết kinh. Mỗi ngày đọc lại đều theo quy trình này.

+ Bạn cứ nhẫn nại đọc từ từ và quan sát, sẽ có những chuyển biến thấy rõ trong tình hình sức khoẻ của cha mẹ. Tuy nhiên, hãy nhớ, mình đã phát nguyện đọc bao nhiêu biến, thì nhất định phải đọc đủ bấy nhiêu biến, không vì ba mẹ đã ra đi mà dừng lại. Như mình đã phát nguyện đọc 7 biến, đến biến thứ 4 thì Cha nhẹ nhàng ra đi, từ đó về sau mình cố gắng đọc thêm 3 biến nữa, nhưng khi Cha đã ra đi rồi, thì những biến sau này mình hồi hướng thẳng trực tiếp cho Cha, chứ không còn cho chư vị oan gia của Cha như ngày Cha còn sống nữa.

+ Tất cả con cháu và mở rộng ra là người thân trực tiếp trong gia đình đều có mối dây liên kết với cha mẹ. Nếu một người con là ta đã đọc rồi mà tình hình cha mẹ chưa thể được giải quyết rõ ràng, có nghĩa là ông/bà đang cần lực trợ thêm từ các con cháu khác trong nhà. Lúc bấy giờ hãy rà lại toàn bộ thành viên, ai chưa đọc, cố gắng thuyết phục họ đọc, làm sao cho cả gia đình cùng phát tâm đọc kinh hồi hướng về ông/bà, thì tình hình của ông/bà mới có thể sớm có sự biến chuyển.

+ Nên nhớ, khi chúng ta đọc Kinh Địa Tạng rồi, mà tình hình sức khoẻ của cha/mẹ có vẻ biến chuyển nặng hơn, không phải là dấu hiệu xấu, mà đó chỉ là một tín hiệu cho thấy bài thi dở dang đang được dần gỡ bỏ, cho dẫu nhìn về mặt tín hiệu nó có vẻ thế nào. Thì tất cả con cháu trong nhà nhớ duy trì bình tĩnh, sắp xếp công việc để thu xếp tề tựu về quây quần xung quanh ông/bà, tiếp tục đọc kinh và hộ niệm Phật (tức cùng nhau niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thay ông/bà để thần thức ngày càng suy yếu của ông/bà vẫn nương nhờ được tiếng kinh/niệm Phật này).

Nếu trong nhà có được một người con/cháu vững tâm, giỏi diễn đạt, hãy ở bên cạnh ông/bà và truyền tải năng lượng về tình thương, trấn an cho ông/bà yên tâm, vẽ ra cho ông bà thấy cảnh giới tốt đẹp của Cõi Cực Lạc, và ai đủ duyên, khai thị thêm cho ông bà về việc ‘thức giấc’ khỏi giấc mộng dài để quay về với bản chất chân như sáng trong không sinh không diệt.

Nếu bạn làm được điều này, đây thực sự giúp ích được cho ông/bà rất nhiều. Nó giúp cho ông bà đối diện với giây phút cuối cùng lìa bỏ sự sống tâm không sợ hãi hoặc tham luyến sự sống, mà ngược lại, còn có sự hoan hỉ hay trông chờ được chư Phật, chư Bồ tát đến rước; hoặc giả, là giây phút được thức dậy, hoàn toàn không đáng sợ chút nào.

Tham khảo thêm: Bài kinh hồi hướng công đức tiêu giải nghiệp chướng

Nhưng nói đi cũng nói lại, để làm được điều này, đòi hỏi người con/cháu trong gia đình phải thực sự bỏ công tu tập miên mật, có niềm tin, có căn lành để thực sự ngấm được những giá trị sâu mầu ấy trong toàn thân tâm, để giây phút ấy mới có thể chuyển được trọn vẹn những giá trị ấy đến ông/bà, vì lúc bấy giờ thần thức người ấy rất yếu, khó thể nghe hiểu bằng lời nói như thông thường, mà chủ yếu cảm được bằng tầng năng lượng. Vì tình thương yêu cha mẹ, mình tin nhiều bạn hoàn toàn có thể bắt đầu dấn thân vào con đường tu tập, hành trì miên mật, để có khả năng làm được điều này cho cha mẹ thương yêu của mình về sau này.

Nhiều người nói nếu có thể mời được một vị sư thầy/sư cô đến khai thị? Thật sự rất đáng quý. Nhưng chính mình trải qua giây phút chia tay Cha tụi mình, mình cảm nhận rất rõ. Giây phút sinh tử ấy, nếu được là một người rất thân, rất thương, rất gần gũi với họ, kề sát bên, thủ thỉ, động viên, trấn an… kết hợp khai thị cho họ, những người già sẽ trở nên an tâm hơn rất nhiều, và như vậy, hiệu quả cũng vô cùng tốt đẹp, không kém gì chúng ta mời được một vị cao nhân đến khai thị cho cha mẹ.

Bạn làm được mà, bạn hãy thử bắt tay vào thực hành và cảm ngộ dần dần đi.

+ Sau khi ông/bà trút hơi thở cuối cùng, các con cháu vẫn tiếp tục duy trì tiếng hộ niệm Phật trong 08 tiếng sau đó, để thần thức ông/bà vẫn còn nương theo được tiếng niệm Phật này mà không bị hoảng loạn. Sau khi đi qua nghi thức tẩn liệm, mỗi ngày sẽ theo các quý thầy đi qua các thời đọc kinh, tụng niệm… để hồi hướng cho ông/bà.

Sau lễ an táng/hoả táng, cả nhà cứ duy trì việc đọc Kinh Địa Tạng cho ông/bà theo sở nguyện. Riêng mình, mình cảm thấy Cha tụi mình đã ra đi nhẹ nhàng thanh thản như vậy, sau khi mình đã đọc hoàn thành 7 biến Kinh Địa Tạng như lời hứa lúc Cha còn sống, còn lại, mình chỉ duy trì Kinh Địa Tạng thêm mỗi một lần vào mỗi thất cúng ông (Cúng Thất là khái niệm chỉ kỳ cúng cơm tương đối trang nghiêm sau mỗi 7 ngày kể từ ngày người ra đi, kéo dài trong 7 tuần lễ. Khi cúng chọn ngày trước ngày mất, nghĩa là ngày người ấy còn sống). Còn lại các ngày khác trong tuần kéo dài trong 7×7 = 49 ngày này, mình xen kẽ đọc Kinh A Di Đà để Cha tụi mình được khắc sâu hơn cảnh giới tốt đẹp của Cõi Cực Lạc.

Tham khảo thêm: Người chết sau 49 ngày đi về đâu

Tụi mình được dặn, sau khi 49 ngày của Cha được trọn vẹn rồi, tụi mình cũng nên đặt ưu tiên hàng đầu để tiếp tục đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng cho sức khoẻ Mẹ của tụi mình, vì bà cũng đã chạm 80 và cũng đang có một số những dấu hiệu bệnh lý nhẹ. Rất mừng, là từ những ngày đọc kinh cho Cha, em Yến Hương của tụi mình đã rủ được Mẹ cùng ngồi đọc chung Kinh Địa Tạng hàng ngày hồi hướng cho oan gia trái chủ của Cha.

Bây giờ, việc đọc Kinh Địa Tạng sau 49 ngày của Cha sẽ được mẹ tự đọc để hồi hướng cho oan gia trái chủ của chính mẹ, tụi mình tin mọi việc sẽ còn tốt hơn thêm nhiều nữa. Như vậy có nghĩa là, nếu bạn có cha mẹ chưa đến nỗi quá già yếu ở nhà, có thể tự mình đọc kinh kệ mỗi ngày, các bạn nên mời, rủ cha mẹ đọc xen kẽ hai bộ kinh rất quan trọng của tuổi già: một là Kinh A Di Đà để tâm thức luôn được thấm đẫm cảnh giới đẹp của cõi Cực Lạc, tâm luôn có Phật A Di Đà, để sau này phút lâm chung dễ được vãn sanh cực lạc. Hai là Kinh Địa Tạng, để tự mình sám hối, xin lỗi nghiệp với oan gia của chính mình, để giảm thiểu nguy cơ bị bệnh tật quấn thân những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.

Tham khảo thêm: Dịch vụ tang lễ trọn gói Tâm An Lạc

Tụi mình hoàn toàn thấu hiểu chuyện này, và một khi đã kinh qua hành trình với Cha, tụi mình nguyện sẽ làm cho những gì Cha kinh qua thật sự xứng đáng, để không có thêm bất kỳ người già nào trong gia đình của tụi mình có thể lại chịu hoàn cảnh giống như Cha đã từng.

Và hơn thế nữa, chúng mình nguyện lan toả những gì chúng mình ngẫm ngộ, khám phá hay học hỏi được từ bài học đi cùng Cha qua cánh cổng sinh tử, để ngưỡng mong càng có thêm nhiều người hữu duyên biết được mà chủ động chuẩn bị, thực hiện, để càng ngày càng ít người lớn tuổi trong gia đình chịu cảnh kéo dài bệnh tật trong khổ đau. Hoặc đã sống thêm một ngày, đó sẽ là một ngày an lạc khoẻ mạnh và hạnh phúc cùng con cháu. Còn một khi cơn vô thường đã chạm đến, sẽ được ra đi trong bình an hoặc giảm tối thiểu sự đau đớn dằn vặt tàn phá thân thể.

Và nói là dành cho cha mẹ cao tuổi, nhưng thực tế, mình chân thành nghĩ, bài thuốc “Kinh Địa Tạng hồi hướng cho chư oan gia trái chủ của người bệnh” này hoàn toàn có thể được áp dụng cho những trường hợp bệnh nan y kéo dài trong vô vọng khác nữa. Và có thể mở rộng ra theo một tầng ý nghĩa khác, là những gia đình không phải theo đạo Phật mà một tôn giáo khác, các bạn có thể tự suy nghĩ, lục tìm một bản kinh… nào có tác dụng sám hối, xin lỗi… tương tự Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ hoặc người thân, mình tin rằng cũng sẽ có giá trị tương tự.

 

Sau khi bài viết kể về trải nghiệm cuối cùng bên Cha tụi mình được đăng tải, có một số bạn học viên bên mình lên chia sẻ dưới phần bình luận, là ngày ba em cũng bị giằng co mãi giữa sự sống và cái chết tương tự như vậy, lúc bấy giờ em chưa được dạy đọc Kinh Địa Tạng nên không biết, chỉ biết đọc đi đọc lại bốn câu trong phép Ho’Opponopono cùng lời nguyện xin lỗi đi kèm của người Hawaii cổ, là “Đấng Siêu nhiên Sáng thế Toàn năng, Cha-Mẹ-Con đồng nhất thể.

Nếu nơi con, gia quyến của con, cùng tổ tiên xa xưa đời kiếp, trót xúc phạm thương tổn đến Người, hoặc tổ tiên gia quyến bao đời, bằng lời nói, suy nghĩ, hành động, từ khởi thuỷ cho đến ngày hôm nay, chúng con nguyện xin Người tha thứ. Nguyện cầu được tẩy tịnh giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn, mọi năng lượng âm ba nhiễm tạp, và chuyển hoá nhiễu năng thanh tịnh thành linh quang thuần khiết an lành. Và ước nguyện đạt thành viên mãn.” Vậy mà buổi tối đó ba em cũng đã ra đi được an lành. Các bạn nào hữu duyên thử xem sao nhé.

Tham khảo thêm: Ho’oponopono Nhạc thiền chữa lành tổn thương

tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh

Chia sẻ quá trình tụng kinh cầu an cho Cha Mẹ mau khỏi bệnh

Cầu an là một việc làm cần thiết dù ở nhà hay ở chùa đều mang lại những lợi ích đáng kể. Tuy nhiên cầu an nằm ở chữ tâm chứ không phải ở pháp vậy nên khi đọc kinh phải thể hiện được tất cả sự thành tâm để mang lại kết quả tốt nhất.

Với đông đảo Phật tử trước giờ, đặc biệt với Phật tử theo Đại thừa, mỗi khi cầu nguyện cho sức khoẻ, người ta luôn nghĩ đến đọc Kinh Dược Sư, hoặc mở rộng ra thêm chút nữa, là đọc Nghi thức Cầu an, trong đó lảy phẩm Phổ Môn – phẩm thứ 25 trong bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra đọc, nên còn thường được gọi là Kinh Phổ Môn. Hai bộ kinh này hướng đến hai vị Phật và Bồ tát lớn chăm lo cho sức khoẻ, tính mạng và sự bình an của con người trên nhân gian, là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, và Ngài Quan Thế Âm Bồ tát.

Tuy vậy, trải qua kinh nghiệm đồng hành cùng Cha tụi mình trong hành trình sinh tử vừa rồi để rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi bình an, tụi mình có ngẫm nghiệm lại được một số điều sau đây:

+ Ai còn sống trên thế gian này trong thân xác con người hẳn đều còn ít nhiều những ‘bài thi’ phải thi rốt ráo cho xong mới nhẹ nhõm xả bỏ xác thân tứ đại này mà về tiêu dao miền tịnh cảnh. Trong số những bài thi ấy, là nhiệm vụ phải xoá bỏ được càng nhiều càng sạch những oán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, với vô cùng nhiều những oan gia trái chủ và các chúng sinh đã bị chúng ta vô tình cố ý giết hại, ăn thịt, gây đau đớn, tổn thương… nên sinh lòng thù hận, cứ âm thầm đi theo ta mãi, để đợi lúc nào ta yếu thì gây khó dễ. Nhanh thì đòi mạng (nợ mạng phải trả bằng mạng) nên sẽ dẫn đến những cái chết bất đắc kỳ tử gây ít nhiều đau khổ nơi cả người mất lẫn người còn ở lại. Dằng dai hơn thì họ sẽ tạo cho đối tượng họ đang thù oán tình trạng ‘sống dở chết dở’, không thể hưởng được bình an khoẻ mạnh, mà cũng không thể chết đi trong tuổi già một cách an lành, nói nôm na, là ‘cái chết tự nhiên đẹp đẽ nhất’ mà ai ai cũng mong muốn.

+ Ở người càng cao tuổi, khả năng bị oan gia trái chủ đòi nợ dạng thứ hai càng cao. Vì quỹ thời gian của người già không nhiều, mà có thể khi còn ở độ tuổi trẻ hơn, người ta mạnh mẽ hơn hoặc được một lực gia hộ chặt chẽ hơn nên các chư vị oan gia trái chủ khó thể ra tay được. Tuổi già, theo sức suy yếu tự nhiên của cơ thể vật lý nơi đối tượng, các vị sẽ nương theo đó mà tạo thêm khó dễ, khiến các tình trạng bệnh tật của tuổi già càng trở nên phức tạp, chồng chéo, khó điều trị dứt hẳn, mà cũng khó thể buông tay để mặc người bệnh chịu đau đớn khổ sở một mình. Vì thế, hiện giờ quan sát thấy, rất phổ biến cảnh người già rơi vào tình trạng bệnh tật kéo dài, thậm chí nằm rất dài ngày trên giường bệnh, bản thân họ chịu vô cùng nhiều đau đớn khổ sở của cả từ bản thân bệnh tật vừa chịu tác động từ việc điều trị: tác dụng phụ của thuốc men, việc cắm ống truyền dịch, thông nội khí quản, phẫu thuật đi phẫu thuật lại…

Mặc khác, việc này cũng gây rất nhiều đau khổ nơi những người thân trong gia đình, đặc biệt nơi những người đang trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Việc nhìn thấy cha mẹ mình dằng dai trong đau đớn khổ sở kéo dài là một đòn tra tấn tâm lý khủng khiếp, thử thách bất kỳ người con nào luôn phải đấu tranh giữa một bên là quyết định dừng lại các điều trị để cha/mẹ theo tác động càng ngày càng dữ dội thì rồi sẽ ra đi tự nhiên (mà đại đa số con cái đều không dám chọn), một bên là tiếp tục thấy cha mẹ đau đớn vẫn phải khổ sở nuôi dài việc điều trị, mặc dù biết rõ tất cả những việc điều trị này đều không thể mang lại kết quả tốt đẹp, mà chỉ như hành trình đem muối bỏ biển, mà hơn nữa, việc điều trị ở các giai đoạn ‘hồi sức tích cực’ như thế này hàng ngày ngốn một khoản chi phí rất lớn, với những gia đình có chút điều kiện tài chính còn đỡ, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, phải chi ra đến khoản dành dụm cuối cùng trong nhà, thậm chí nhiều nhà còn phải cầm cố nhà đất để lao theo cuộc điều trị không hồi kết.

+ Ở tuổi già, cụ thể từ 60 tuổi trở lên (tuổi được tính là ‘hưởng thọ’, nghĩa là đã trọn vẹn một kiếp sống đầy đủ ở dương thế), ngày nào người ta ra đi cũng có thể vì đã tận mạng, tận số. Vì vậy, điều quan trọng nhất ở lứa tuổi từ 60 trở lên là cố gắng duy trì một tuổi già khoẻ mạnh, an vui ngày nào tốt ngày đấy. Còn, khi nào mạng số đời này đã tận, thì thanh thản ngủ một giấc rồi ra đi nhẹ nhàng, hoặc tốt nữa, là có dự cảm về ngày mình sẽ ra đi, và chủ động làm trước một số sự chuẩn bị, cho bản thân và cho con cháu, để ngày họ ra đi sẽ không gây sốc hoặc tổn hại tinh thần thể chất cho bản thân lẫn những người ở lại.

Vì những điều này, trong những điều kiện cha mẹ còn đang khoẻ mạnh bình thường, chúng ta dành những thời gian nhất định trong tháng, trong năm, hoặc thậm chí theo cơ chế hàng ngày để trì Kinh Dược Sư hay/và Kinh Phổ Môn là điều nên làm. Tuy vậy, với cha mẹ cao tuổi hoặc/và đang có những dấu hiệu chịu các loại bệnh kéo dài, ta nhất định nên nghĩ đến khả năng cha mẹ ta có thể đang chịu một số sự ‘đòi nợ’ từ các chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Chi tiết nguyên lý này như thế nào, mình đã từng chia sẻ trong bài Viết bên Cha, những ngày cuối cùng, có cả trên FB lẫn Youtube, nhà mình ai quan tâm chịu khó tìm xem/nghe lại nhen.

Và trong trường hợp này, bên cạnh hai bộ kinh ta vẫn thường đọc như trên, các bạn nên cân nhắc đọc thêm từ 4 đến 7 biến Kinh Địa Tạng, nhưng không phải hồi hướng công đức trì kinh này cho bản thân cha mẹ chúng ta, mà là hồi hướng công đức cho CHƯ VỊ OAN GIA TRÁI CHỦ của cha/mẹ chúng ta, mong quý vị thâu tâm lắng nghe, mau chóng buông bỏ tâm oán thù, sớm vãn sanh cực lạc.

Cái lợi của việc trì Kinh Địa Tạng hồi hướng như thế này có tác dụng đôi bề: nếu cha mẹ ta thật chưa đến tận số, khi chư vị oan gia trái chủ buông cha mẹ ta ra, không ‘làm khó, làm khổ’ cha mẹ ta nữa, thì cha mẹ ta sẽ có cơ hội trở lại được khoẻ mạnh gần như bằng trước đây. Còn nếu như cha mẹ ta đã đến lúc tận số, thì việc ra đi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tin liên quan
Dịch vụ tang lễ trọn gói tại Lạc Hồng Viên Dịch vụ tang lễ trọn gói tại Lạc Hồng Viên
Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên cung cấp dịch vụ tang lễ trọn gói cho khách hàng tại khu vực Hà Nội với cam kết tổ chức chuyên nghiệp, loai bớt các thủ tục...

Đọc Chú Đại Bi có tác dụng gì? Đọc Chú Đại Bi có tác dụng gì?
Kinh Chú đại bi hay còn được gọi với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni một trong những bài thần chú cơ bản trong việc thể hiện công đức của Đại Bồ Tát. Chú...

Hỏa táng có tốt không? Hỏa táng có tốt không?
Hiện nay hình thức hỏa táng người quá cố được khuyến khích các gia đình nhiều hơn bởi nhu cầu về bảo vệ môi trường. Một trong những hình thức hợp vệ...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử
Giấy khai tử hay thường được gọi là Giấy chứng tử là một loại giấy tờ hộ tịch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho vợ, chồng, cha, mẹ, con...

Ảnh hoa sen tang lễ Ảnh hoa sen tang lễ
Hình ảnh hoa sen trắng mang đậm nỗi buồn, mất mát đau thương. Việc thay đổi hình ảnh hoa sen trắng nền đen cũng là cách gửi lời thông báo đến bạn bè, người...

Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng
Trong nhân gian vẫn thường có câu chết trẻ khỏe ma với hàm ý rằng những người chết trẻ rất thiêng. Sở dĩ người ta đồn đại như vậy là bởi những hiện...

Lễ khâm liệm là gì? Lễ khâm liệm là gì?
Sau khi người nhà mặc xong áo thọ cho người chết, họ sẽ phải đặt thi thể vào trong quan tài. Nghi lễ này được gọi là "khâm liệm" hay "đại liệm". Cử hành...

Cháy bát hương người mới mất là điềm gì? Cháy bát hương người mới mất là điềm gì?
Theo quan niệm dân gian, người mới mất bao giờ cũng rất linh thiêng vì còn chưa cởi bỏ hết chấp niệm với trần thế. Việc thờ cúng và bốc bát hương cho người...

Hướng dẫn cách lập bàn thờ người mới mất Hướng dẫn cách lập bàn thờ người mới mất
Trong nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt, lập bàn thờ vong người mới mất là thủ tục vô cùng quan trọng. Song bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc...

Chương trình đọc kinh cho người mới mất Công giáo Chương trình đọc kinh cho người mới mất Công giáo
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa...

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Danh mục sản phẩm

Dịch vụ chỉnh sửa ảnh thờ, phục chế ảnh cũ Dịch vụ chỉnh sửa ảnh thờ, phục chế ảnh cũ
Dịch vụ chỉnh sửa ảnh thờ, phục chế ảnh cũ bị mờ, cũ. Ảnh kỷ niệm bị phai màu, rách nát trở lại trạng thái tốt nhất với chất lượng cao nhất với...

Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói
Tâm An Lạc xin gửi đến quý gia đình bảng giá dịch vụ tang lễ trọn gói ( bao gồm cả hỏa táng và an táng ) tại TPHCM nói riêng và toàn quốc nói chung để quý vị...

Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM
Dịch vụ bốc mộ Tâm An Lạc sẽ xem ngày giờ để tiến hành bốc bộ. Yếu tố tâm linh và phong thủy là vô cùng quan trọng cho nên khi thực hiện bốc mộ tuyệt đối...

Dịch vụ tang lễ trọn gói tại Lạc Hồng Viên Dịch vụ tang lễ trọn gói tại Lạc Hồng Viên
Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên cung cấp dịch vụ tang lễ trọn gói cho khách hàng tại khu vực Hà Nội với cam kết tổ chức chuyên nghiệp, loai bớt các thủ tục...

Đọc Chú Đại Bi có tác dụng gì? Đọc Chú Đại Bi có tác dụng gì?
Kinh Chú đại bi hay còn được gọi với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni một trong những bài thần chú cơ bản trong việc thể hiện công đức của Đại Bồ Tát. Chú...

Hỏa táng có tốt không? Hỏa táng có tốt không?
Hiện nay hình thức hỏa táng người quá cố được khuyến khích các gia đình nhiều hơn bởi nhu cầu về bảo vệ môi trường. Một trong những hình thức hợp vệ...

Văn khấn gia tiên hàng ngày Văn khấn gia tiên hàng ngày
Ngày nay, rất nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương và đọc văn khấn gia tiên hàng ngày. Bởi họ quan niệm rằng, mỗi nén hương được thắp lên là một...

Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái
Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái. Lễ cúng Mụ đầy tháng cho bé là một nghi lễ quan trọng được thực hiện khi bé tròn 1 con trăng tuổi với mong muốn những...

Văn khấn cúng xe Văn khấn cúng xe
Theo quan niệm tâm linh của nhiều người, việc cúng xe mới là hoàn toàn quan trọng. Lễ cúng này sẽ là dịp để cảm tạ Trời, Phật, các vị thần linh cùng gia tiên...

Nấu món chay ngon dễ làm cho mùa Vu Lan Nấu món chay ngon dễ làm cho mùa Vu Lan
Một mùa Vu Lan nữa lại về, nghĩ về ngày Vu Lan người ta sẽ nghĩ ngay đến ngày báo hiếu cha mẹ. Đó cũng là dịp để mọi người có thể về bên gia đình, cùng...

Thủ tục kinh doanh dịch vụ tang lễ Thủ tục kinh doanh dịch vụ tang lễ
Đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc chủ kinh doanh phải thực hiện trước khi kinh doanh dịch vụ tang lễ, dịch vụ mai táng.

Tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh Tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh
Sau gần nửa thập kỷ bôn ba với kiếp tằm vương tơ, sau 5 ngày sống trong tình yêu thương của khán giả khi nằm trong cỗ áo quan, NSƯT Vũ Linh đã nằm yên dưới...

Tử vi tuổi Tuất năm 2023 Tử vi tuổi Tuất năm 2023
Từ vi tuổi Tuất năm 20023 công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất khá hanh thông. Do có cát tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm...

Tử vi tuổi Dậu 2023 Tử vi tuổi Dậu 2023
Khác với tử vi năm cũ, tuổi Dậu đối mặt đầy rẫy những khó khăn, thách thức trong năm 2023. Hầu hết các phương diện trong cuộc sống của con giáp này đều...

Tử vi tuổi Thân năm 2023 Tử vi tuổi Thân năm 2023
Theo tử vi tuổi Thân năm 2023 sẽ bước vào giữa năm Tam Tai, dẫn đến sự nghiệp của họ chưa thể có những bước tiến rõ ràng, tuy nhiên vẫn có những thay đổi...

Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm gì? Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm gì?
Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm báo gì? Có đáng sợ hay không? Nằm mơ thấy khăn tang đánh con gì trúng lớn? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé

Mơ thấy người chết nhưng vẫn sống Mơ thấy người chết nhưng vẫn sống
Từ góc độ tinh thần thì khi bạn nằm mơ thấy người chết nhưng vẫn sống cũng có nghĩa là trong thâm tâm, bạn vẫn còn nhớ đến những người đã không còn nữa,...

Nằm mơ thấy số 97 nghĩa là gì? Nằm mơ thấy số 97 nghĩa là gì?
Khi nằm mơ thấy số 97 thì có nghĩa rằng bạn là một người khá hướng nội và thích sự đơn độc, không thích di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, khi mơ thấy số 97...

Trại Hòm Martino

Trụ sở công ty

Cơ sở 1: 410 Mã Lò, p.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Chi nhánh TPHCM

Cơ sở 2: 35 Nguyễn Thị Đặng, p.Tân Thới Hiệp, Q12

Email

tamanlac.sales@gmail.com
Điện thoại: 09 44 44 88 22
Giờ làm việc: 24/7
Kể cả ngày lễ
 
 
 

 

 Dịch vụ tang lễ Tâm An Lạc

Bản quyền thuộc về Martino Group.
messenger icon zalo icon